Translate

EN NL

campsHeader

Formulier Introductieles

Bedankt voor uw interesse in The Little Gym. Om uw aanvraag beter te kunnen behandelen, willen wij u vragen de nodige informatie hieronder in te vullen en één van onze medewerkers zal zo snel mogelijk contact met u opnemen!

Contact Informatie


Uw kind/kinderen:

Om u zo gericht mogelijk te kunnen informeren, vragen wij u ook ons de volgende informatie te verstrekken:

Kind 1


Andere kinderen


Boeking is afhankelijk van beschikbaarheid.

The Lifeskills Company N.V., 62 Woluwelaan, B-1200 Brussel, België (bedrijfsnummer: 0475.164.891), een filiaal van Itaca International N.V., is de verantwordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij zullen deze gegevens verwerken om de gevraagde diensten te kunnen aanbieden of de gevraagde informatie in verband met The Little Gym®, hun diensten en promoties, te kunnen verstrekken. U heeft het recht uw gegevens in te kijken en te doen verbeteren. U heeft eveneens het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt dit recht uitoefenen door een gedagtekend en onderteken verzoek te sturen, voorzien van een identiteitsbewijs, naar uw The Little Gym Den Haag op denhaag@thelittlegym.eu of naar The Lifeskills Company op info@thelittlegym.eu. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, kunt u vinden op www.thelittlegym.eu.